De naamgeving van de school. 
De naam ’t Zigt is indertijd als naam gekozen uit een aantal door ouders en leerlingen aangedragen mogelijke namen voor de school: naar aanleiding van de naam Fivelzigt en naar aanleiding van het zigt-zien-toekomst. De achterliggende gedachte hierbij was, dat de school zorgt voor een deel van de basis, waarop de kinderen hun toekomst kunnen bouwen. In de loop van de jaren zullen zij steeds meer een beeld kunnen krijgen van hun toekomst en die een vorm kunnen geven, een richting op kunnen duwen. De school tracht voor een deel van deze toekomst haar  steentje bij te dragen en de kinderen ’t Zigt op de toekomst te laten houden.