Welkom op de site van 
Obs 't Zigt
  
OBS ’t Zigt is een openbare school voor primair onderwijs. Er zijn bij het inschrijven van leerlingen geen uitsluitingen om geloofs- of levensbeschouwelijke redenen, geen onderscheid naar ras of sekse. Onze school kiest niet voor een richting, maar probeert uw kind juist in aanraking te brengen met verschillende meningen.


Door het leren kennen, accepteren en respecteren van elkaar kun je echt “samen –leven”
We trachten bij ons op school een open sfeer te scheppen. Iedereen wordt met respect voor de mening van een ander, in alle openheid op een vriendelijke manier benaderd. Het begrip eerlijkheid is daarbij van groot belang. OBS ’t Zigt is het best te omschrijven als een gezellige wijkschool waar elk kind gezien wordt. Er zijn voldoende vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt om mee op te groeien. De school is volop in ontwikkeling.
Er is een open cultuur en de kinderen, ouders en leerkrachten gaan ontspannen met elkaar om. Iedereen moet zich welkom en gezien en gehoord voelen op ’t Zigt.

Sfeer is belangrijk voor kinderen en volwassenen. Vriendelijk en serieus benaderen moet zijn vruchten afwerpen. Maar zich thuis voelen, zich veilig voelen, houdt ook in, dat er structuur is, dat er regels zijn, waarnaar ieder in school naar dient te leven. Pas dan worden er kansen geboden op ontwikkeling.

 Als u op zoek bent naar de juiste school voor uw kind, mag een kennismaking met OBS ’t Zigt niet ontbreken!