Algemene downloads

Verlofaanvraag
 
Hier vindt u het formulier voor het aanvragen van verlof.
Programmaplan
 
Hier vindt u het programmaplan van de gemeente Delfzijl
Nieuwsbrief van de gemeente
 
Hier vindt u de nieuwsbrief van de gemeente.
Brief n.a.v. persbericht
 
Hier vindt u de brief die naar aanleiding van het persbericht van de gemeente aan de ouders is verstuurd.
Brief aan de ouders
 
Hier vindt u de brief waarin het tot standkomen van het strategisch beleidsplan verder toegelicht wordt.
Strategisch beleidsplan
 
Hier vindt u het strategisch beleidsplan van onze organisatie, Stichting Marenland
Verkeersenquete
 
uitkomsten van de verkeersenquete
Vlekkenverwijderadvies
 
De schoolleverancier geeft advies voor het verwijderen van vlekken.
Luizenbrief aan de ouders
 
Dit is een ouderbrief van ons LOT met algemene informatie. Na elke vakantie wordt er weer gecontroleerd.
Eindrapport verkeer
 
Hier kunt het eindrapport van de werkgroep verkeer downloaden.
vorige
3