Algemene downloads

Vakantierooster 2017 - 2018
 
Hier vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2017 - 2018. Er komen nog enkele margedagen bij, maar dit is het algemene rooster voor Marenland.
Leerlingentevredenheidspeiling
 
Hier vindt u de leerlingentevredenheidspeiling uit 2017
Tevredenheidspeiling ouders
 
Hier vindt u de samenvatting van de oudertevredenheidspeiling uit 2017
Verlofaanvraag
 
Hier vindt u het formulier voor het aanvragen van verlof.
Programmaplan
 
Hier vindt u het programmaplan van de gemeente Delfzijl
Nieuwsbrief van de gemeente
 
Hier vindt u de nieuwsbrief van de gemeente.
Brief Marenland
 
Hier vindt u de brief naar aanleiding van de ijzel en het weer opengaan van de school.
Brief n.a.v. persbericht
 
Hier vindt u de brief die naar aanleiding van het persbericht van de gemeente aan de ouders is verstuurd.
Brief aan de ouders
 
Hier vindt u de brief waarin het tot standkomen van het strategisch beleidsplan verder toegelicht wordt.
Strategisch beleidsplan
 
Hier vindt u het strategisch beleidsplan van onze organisatie, Stichting Marenland
vorige
2
volgende