Algemene downloads

Programmaplan
 
Hier vindt u het programmaplan van de gemeente Delfzijl
Nieuwsbrief van de gemeente
 
Hier vindt u de nieuwsbrief van de gemeente.
Brief Marenland
 
Hier vindt u de brief naar aanleiding van de ijzel en het weer opengaan van de school.
Brief n.a.v. persbericht
 
Hier vindt u de brief die naar aanleiding van het persbericht van de gemeente aan de ouders is verstuurd.
Brief aan de ouders
 
Hier vindt u de brief waarin het tot standkomen van het strategisch beleidsplan verder toegelicht wordt.
Strategisch beleidsplan
 
Hier vindt u het strategisch beleidsplan van onze organisatie, Stichting Marenland
Verkeersenquete
 
uitkomsten van de verkeersenquete
Overblijfreglement
 
Hier vindt u het overblijfreglement van onze school.
Concept Schoolondersteuningsprofiel
 
In het kader van Passend Onderwijs is elke school verplicht een SchoolOndersteuningsProfiel op de website te publiceren. Ondanks dat nog niet alle regelingen bekend zijn en nog niet alle afspraken gemaakt. Daarom hebben wij ervoor gekozen onze voorlopige versie, ons concept profiel alvast te publiceren. Als er meer bekend is zullen we het stuk regelmatig aanpassen.
Vlekkenverwijderadvies
 
De schoolleverancier geeft advies voor het verwijderen van vlekken.
vorige
2
volgende